ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| province = สมุทรสาคร
| area = 245.031
| population = 9899,759489
| population_as_of = 25602561
| density = 403406.0402
| postal_code = 74120, 70210 <small> (เฉพาะ<br />เลขที่ 1-36 หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้, <br />เลขที่ 1-26 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง)
| geocode = 7403
 
{|class="wikitable sortable"
!ชื่อ||ปีที่จัดตั้ง||พื้นที่<br />(ตร.กม.)||จำนวนประชากร<br />([[ธันวาคม]] 25552561)||[[ความหนาแน่น]]<br />(คน/ตร.กม.)||จำนวนบ้าน<br />([[ธันวาคม]] 25552561)
|-
|เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว||2542||<center>0.76</center>||<center>23,950241</center>||<center>34,881264.5847</center>||<center>9851,050</center>
|-
|เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา||2542||<center>18.4</center>||<center>45,877121</center>||<center>265278.0531</center>||<center>1,337513</center>
|-
|เทศบาลตำบลหลักห้า||2542||<center>125.57</center>||<center>3941,885643</center>||<center>317331.63</center>||<center>89,762968</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว||?||<center>20.01</center>||<center>9,031260</center>||<center>451462.3276</center>||<center>2,467642</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม||2538||<center>32.23</center>||<center>1214,989496</center>||<center>403449.0176</center>||<center>35,805192</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง||?||<center>14.61</center>||<center>4,534589</center>||<center>310314.3409</center>||<center>1,020129</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว||?||<center>12</center>||<center>3,829976</center>||<center>319331.0833</center>||<center>905986</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน||2540||<center>14.54</center>||<center>45,593084</center>||<center>315349.8965</center>||<center>1,237484</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง||?||<center>22.51</center>||<center>6,452874</center>||<center>286305.6337</center>||<center>1,570896</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม||2540||<center>19.51</center>||<center>5,138205</center>||<center>263266.3578</center>||<center>1,442581</center>
|-
!colspan = 2 | ทั้งหมด ||245.031||9499,278489||384406.7502||2327,530441
|}
 
5,098

การแก้ไข