ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 12. หม่อมราชวงศ์ จักรทอง ทองใหญ่
| valign = "top" | 1 มกราคม พ.ศ. 2505 - 10 มีนาคม 2512
|-
| valign = "top" | 13. นายแสวง กุลทองคำ
| valign = "top" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514
|-
| valign = "top" | 14. นายปรีดา กรรณสูต
| valign = "top" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2523
|-
| valign = "top" | 1. ดร.แสวง กุลทองคำ
ผู้ใช้นิรนาม