ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 6. พระยาสรรพกิจเกษตรการ (เกียรติ หุตะสิงห์)
| valign = "top" | 19 เมษายน พ.ศ. 2466 - 2474
| valign = "top" | 7. หม่อมเจ้าวิมวาทิพย์ รพีรัฒน์
| valign = "top" | พ.ศ. 2474 - 2476
|-
| valign = "top" | 8. หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ
| valign = "top" | พ.ศ. 2476 - 2477
|-
| valign = "top" | 9. หลวงเดชสหกรณ์ (ม.ล.เดช สนิทวงศ์)
| valign = "top" | 12 กันยายน พ.ศ. 2477 - 5 กุมภาพันธ์ 2485
|-
| valign = "top" | 10. พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)
| valign = "top" | 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 - 12 มีนาคม 2501
|-
| valign = "top" | 1. ดร.แสวง กุลทองคำ
ผู้ใช้นิรนาม