ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเศวตฉัตรวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
| common_name = วัดเศวตฉัตร
| image_temple =
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| special_things =
| principal_buddha = พระพุทธอังคีรสมุนีนารถอุรคอาสน์อำไพ
| important_buddha =
| abbot = พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗)
| venerate =
| pre_road =
| road_name = ถนนเจริญนคร
| sub_district = แขวงบางลำพูล่าง
| district = เขตคลองสาน
| province = กรุงเทพมหานคร
| zip_code =
| tel_no =
}}
 
'''วัดเศวตฉัตรวรวิหาร''' เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่บน[[ถนนเจริญนคร]] ติดกับ[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ใน[[เขตคลองสาน]] [[กรุงเทพมหานคร]] เดิมชื่อ ''วัดบางลำพูล่าง'' สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่[[สมัยอยุธยา]] ต่อมาอยู่ในสภาพทรุดโทรมและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดย[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์]] (ในขณะนั้นพระนามว่าพระเจ้าอัยกาเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]มหาราช ผู้ทรงเป็นต้นราชสกุล[[ฉัตรกุล]] ในช่วงปี พ.ศ. 2359 - 2373 ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งต่อมาได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า ''วัดเศวตฉัตร''
 
26,529

การแก้ไข