เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| valign = "top" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515
|-
|-
|2. ดร.ปรีดา กรรณสูต
| valign = "top" | 1. ดร.แสวง กุลทองคำ
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 9 มกราคม พ.ศ. 2523
| valign = "top" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515
|-
| valign = "top" | 2. ดร.ปรีดา กรรณสูต
| valign = "top" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 9 มกราคม พ.ศ. 2523
|-
| valign = "top" | 3. ดร.[[เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
ผู้ใช้นิรนาม