ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515
|-
|-
|2. ดร.ปรีดา กรรณสูต
| valign = "top" | 1. ดร.แสวง กุลทองคำ
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 9 มกราคม พ.ศ. 2523
| valign = "top" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515
|-
| valign = "top" | 2. ดร.ปรีดา กรรณสูต
| valign = "top" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 9 มกราคม พ.ศ. 2523
|-
| valign = "top" | 3. ดร.[[เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
ผู้ใช้นิรนาม