ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:บุคคลจากโอซากะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า หมวดหมู่:บุคคลจากโอซะกะ ไปยัง หมวดหมู่:บุคคลจากโอซากะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า หมวดหมู่:บุคคลจากโอซะกะ ไปยัง หมวดหมู่:บุคคลจากโอซากะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
38,036

การแก้ไข