ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

เมืองสงขลา
(เมืองสงขลา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
อำเภอเมืองสงขลาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 [[ตำบล]] 46 [[หมู่บ้าน]]
{|
|ลำดับ
|
|ตำบล
|เนื้อที่
|ประชากร
|
|
|
|จำนวนหมู่บ้าน
|
|-
||1.|| ||บ่อยาง||||||(Bo Yang)||||||-||9.27
|63,834
|(Bo Yang)|| || ||-||
|-
||2.|| ||เขารูปช้าง||||||(Khao Rup Chang)||||||10 หมู่บ้าน||27.49
|39,231
|(Khao Rup Chang)|| || ||10 หมู่บ้าน||
|-
||3.|| ||เกาะแต้ว||||||(Ko Taeo)||||||9 หมู่บ้าน||28.38
|10,845
|(Ko Taeo)|| || ||9 หมู่บ้าน||
|-
||4.|| ||พะวง||||||(Phawong)||||||8 หมู่บ้าน||40.34
|24,426
|(Phawong)|| || ||8 หมู่บ้าน||
|-
||5.|| ||ทุ่งหวัง||||||(Thung Wang)||||||10 หมู่บ้าน||58.25
|10,396
|(Thung Wang)|| || ||10 หมู่บ้าน||
|-
||6.|| ||เกาะยอ||||||(Ko Yo)||||||9 หมู่บ้าน||17.95
|4,459
|(Ko Yo)|| || ||9 หมู่บ้าน||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม