ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงอมาเลียแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
เมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงแห่งเนเธอร์แลนด์แล้ว พระองค์ทรงงานในด้าน การกุศล ทรงก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง ซึ่งพระกรณียากิจของพระองค์นั้นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ ดังพระราชดำรัสที่ว่า
{{คำพูด|อมาเลีย ชายาของเฮนรีนั้นได้เรื่อง ทำงานอย่างจริงจัง สมกับความเป็นเจ้าหญิง|[[พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์]]<br>พระราชบิดาเชษฐาของพระสวามี}}
พระดำรัสของ [[เจ้าชายเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 1820–1879)]]
{{คำพูด|อมาเลียที่รัก การทำงานของเธอนั้นเป็นที่น่าพอใจต่อประชาชนและตัวเรา|[[เจ้าชายเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 1820–1879)]]<br>พระสวามี}}
5,888

การแก้ไข