ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไสยศาสตร์"

ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8820:CE05:6441:BE39:8736:40C7 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8820:CE05:6441:BE39:8736:40C7 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{issues|เพิ่มอ้างอิง=yes|สั้นมาก=yes}}
'''ไสยศาสตร์''' หมายถึง วิชาทางไสย อันเป็น[[ลัทธิ]]เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาที่เชื่อว่ามาจาก[[ศาสนาพราหมณ์]]<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1276</ref> โดยเฉพาะจากคัมภีร์[[อถรรพเวท]] เป็นทำการ[[สมาธิ]] [[เลขยันต์]] หรือวิธีใดวิธีหนึ่งที่มองไม่เห็น ที่มีพิธีเพื่อให้เกิดสิริมงคลป้องกันอันตรายต่อตนเองหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1404</ref>
 
ไสยศาสตร์มี 2 แบบ
 
ไสยศาสตร์มนต์ขาว คือ เวทมนตร์ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้าม ให้มีสุข ปลอดภัย เสริมสิริมงคล
 
ไสยศาสตร์มนต์ดำ คือ เวทมนตร์ที่ทำให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามได้รับอันตราย
 
== อ้างอิง ==