ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซ่านยุ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
Potapt ย้ายหน้า ซานยู ไปยัง ซ่านยุ: ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์พม่าตามอักษรพม่า
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Potapt ย้ายหน้า ซานยู ไปยัง ซ่านยุ: ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์พม่าตามอักษรพม่า)
163,218

การแก้ไข