ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สกุลหวาย (กล้วยไม้)"

* ''[[Dendrobium formosum]]'' (เอื้องเงินหลวง)
* ''[[Dendrobium fridericksianum Rchb. f]]'' (หวายเหลืองจันทบูร)
* ''[[Dendrobium fytchianum]]'' (หวายตะวันตก)
* ''[[Dendrobium garrettii Seidenf]]'' (หวายการ์เร็ต)
* ''[[Dendrobium gerlandianum]]''
* ''[[Dendrobium orchreatum]]'' (เอื้องคำผักปราบ)
* ''[[Dendrobium pachyglossum Par. & Rchb]]'' (เอื้องขนหมู)
* ''[[Dendrobium parcum]]'' (เอื้องไม้กวาด )
* ''[[Dendrobium papilio]]'' (butterfly dendrobium)
* ''[[Dendrobium parthenium]]''
* ''[[Dendrobium parishii]]'' (เอื้องสายน้ำครั่งสายสั้น)
* ''[[Dendrobium peguanum]]'' (เอื้องนางลม)
* ''[[Dendrobium pendulum]]''
* ''[[Dendrobium pompadour]]''
* ''[[Dendrobium porphyrochilum]]'' (เอื้องเฉวียน)
* ''[[Dendrobium primulinum]]'' (เอื้องสายประสาทสายน้ำผึ้งไทย)
* ''[[Dendrobium primulinum Laos]]'' (เอื้องสายน้ำผึ้งลาว)
* ''[[Dendrobium profusum]]'' (profused' dendrobium)
* ''[[Dendrobium puchellum Roxb]]'' (เอื้องช้างน้าว)
* ''[[Dendrobium sanderae]]'' (Sander's dendrobium)
* ''[[Dendrobium sanguinolentum]]''
* ''[[Dendrobium scabrilingue]]'' (เอื้องแซะหลวง )
* ''[[Dendrobium schuetzei]]'' (Schuetz's dendrobium)
* ''[[Dendrobium secundum]]'' ([[เอื้องแปรงสีฟัน]])
* ''[[Dendrobium strongylanthum Rchb.f]]'' (เอื้องเย้าลม)
* ''[[Dendrobium sulcatum Lindl]]'' (เอื้องจำปาน่าน)
* "[[Dendrobium superbum var.anosmum]]" (สายหลวงฟิลิปปินส์)
* ''[[Dendrobium sutepense Rolfe ex Downie]]'' (เอื้องแซะมะลิ)
* ''[[Dendrobium taurinum]]'' (bulls head dendrobium)
* ''[[Dendrobium thyrsiflorum]]'' (เอื้องม่อนไข่)
* ''[[Dendrobium thysanophorum]]''
* ''[[Dendrobium tortile]]'' (เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง )
* ''[[Dendrobium trigonopus]]'' (เอื้องคำปากไก่)
* ''[[Dendrobium unicum Seidenf]]'' (เอื้องสายสีแสด)
2,627

การแก้ไข