เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

fix lint error
 
==== ดนตรี ====
[[ไฟล์:Chiangmai-market3.jpg|thumb|upright|upright|เด็กชายชาวไทยตีขิม]]
ดนตรีพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แปรเปลี่ยนไปตามชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยแนวดนตรีที่สามารถพบเห็นได้โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ดนตรีคอร์ท, ดนตรีโฟล์ก, แนวดนตรีของชนกลุ่มน้อย, และดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคอื่น
 
503

การแก้ไข