ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมืองนาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เมืองนาย''' ({{lang-my|မိုးနဲ}}; {{lang-shn|မိူင်းၼၢႆး}}) ตั้งอยู่ที่ละติจูด 20 องศา 30 ลิปดา เหนือ ลองติจูด 97 องศา 52 ลิปดาตะวันออก อยู่ในพื้นที่[[รัฐชาน]]ใต้ ฝั่งตะวันตก[[แม่น้ำสาละวิน]] ใกล้กับ[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]] ในอดีตเคยเป็นเมืองลูกของ[[เชียงใหม่]]สมัย[[พญามังราย]] และอดีตเมืองหลวงของรัฐชาน
 
สมัย[[พระเจ้าสีหสุรมหาธรรมราชา]]<ref>สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์. สำนักนายกรัฐมนตรี: 2533.</ref> เจ้าเมืองอังวะ ซึ่งเป็นพระโอรสของ[[พระเจ้าบุเรงนอง]] ยกทัพมาตีเมืองนาย ซึ่งสมัยนั้นยังขึ้นตรงต่อเชียงใหม่ อันเป็นประเทศราชของ[[อาณาจักรอยุธยา]] เป็นเหตุให้[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ทรงยกทัพไพร่พล 100,000 นายไปเมืองนายและอังวะ ระหว่างเคลื่อนทัพผ่านเมืองเชียงใหม่ พระองค์ประชวรและสวรรคต ณ เมืองแหน แขวงเมืองเชียงใหม่<ref>มหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า, มติชน 2545</ref> [[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]จึงเลิกทัพและทรงนำพระบรมศพกลับมายังอยุธยา
 
== ประวัติศาสตร์ ==
เมืองนายเป็นเมืองเก่าแก่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต โดยอยู่ในเขตภาคใต้ของรัฐชาน ซึ่งได้ก่อตั้งมาเมื่อก่อน ค.ศ. 441 ในปี ค.ศ. 1319 เจ้ามังราย ได้ทำการฟื้นฟูเมืองนายและแต่งตั้งให้โอรสปกครอง เจ้าที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้ามังรายได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1566 เพราะ[[อาณาจักรตองอู]] เข้ายึด ค.ศ. 1567 เป็นต้นมาเมืองนายขาดเจ้าผู้ปกครอง จึงได้อัญเชิญเจ้าเมือง[[สี่ป้อ]]มาปกครอง และใน ค.ศ. 1631 ได้อัญเชิญเจ้าเมืองมีดมาปกครองสืบต่อมา ในปี ค.ศ. 1772 เมืองนายเป็นศูนย์กลางของการปกครองเมืองไตสืบต่อจากเมือง[[แสนหวี]] รายชื่อเจ้าผู้ปกครองเมืองนายที่สามารถรวบรวมได้มีดังนี้
1. เจ้าเสือเผือกฟ้า (ค.ศ. 1567–1568)
160,557

การแก้ไข