ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โดนวู่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|subdivision_type = [[รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง|ประเทศ]]
|subdivision_name ={{flag|พม่า}}
| subdivision_type1 = [[เขตการปกครองของประเทศพม่า|รัฐมอญ]]
| subdivision_name1 = {{flag|รัฐมอญ}}
|subdivision_type2 = [[จังหวัดของประเทศพม่า|จังหวัด]]
2,846

การแก้ไข