ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าปกครองประเทศ ได้มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติ เพลงชาติ วันชาติจากเดิมเป็น[[วันชาติสาธารณรัฐจีน|วันสองสิบ]]มาเป็น[[วันชาติจีน|วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี]] สัญลักษณ์ของพรรคก๊กมินตั๋งถูกทำลายและสั่งห้าม
 
ส่วนในด้านภาษา เมื่อได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น รัฐบาลกลางพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประดิษฐ์อักษรตัวย่อหรือ ฝานถี่จื้อ หรือที่เรียกว่า '''[[อักษรจีนตัวย่อ]]''' ขึ้นมาใช้แทน[[อักษรจีนตัวเต็ม]]ที่เป็นแบบโบราณและดั้งเดิมกลายเป็นอักษรภาษาจีนใหม่ ตัวอักษรดังกล่าวถูกต่อต้านโดยรัฐบาล[[สาธารณรัฐจีน]] (พรรคก๊กมินตั๋ง) ที่อยู่บนเกาะไต้หวัน เห็นว่าอักษรจีนตัวย่อเป็นของพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งทำลายอักษรจีนที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณและศิลปะวัฒนธรรมจีนแบบเดิม รัฐบาลสาธารณรัฐจีนจึงยังคงอนุรักษ์และยังคงใช้อักษรจีนตัวเต็มส่วนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงหันมาใช้อักษรจีนตัวย่อจวบจนปัจจุบัน
 
== เติ้ง เสี่ยวผิง (ค.ศ. 1976–1989) ==
[[เหมา เจ๋อตุง]] ถึงแก่ความตายและในที่สุด [[เติ้ง เสี่ยวผิง]] ก็ได้เป็นผู้นำของ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]]ในปี 1980 จีนที่ลงทุนเพื่อทำให้[[เศรษฐกิจ]]ดีขึ้นและใช้นโยบายซึ่งเริ่มต้นติดตามกับแห่งอุตสาหกรรมทำให้จุดมุ่งหมายดีขึ้นที่คอนโทรลการปกครองในเซ็กเตอร์แห่ง[[อุตสาหกรรม]]บนมรดกของหัวข้อของ [[เหมา เจ๋อตุง]] [[เติ้ง เสี่ยวผิง]] มีแนวความคิดของ[[พื้นที่ในทางเศรษฐกิจพิเศษ]]โดยใช้ [[เซินเจิ้น]]เป็นเขตเศรษฐกิจแรกของประเทศที่ซึ่งลงทุนต่างประเทศจะถูกยอมเพื่อไหลในโดยปราศจากการยับยั้งการปกครองเคร่งครัดและข้อบังคับการวิ่งในระบบทุนนิยมอย่างง่าย เติ้ง เสี่ยวผิง เน้นวางบนอุตสาหกรรมที่สว่างเป็นหินที่ก้าวเพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมหนักการสนับสนุนของ [[เติ้ง เสี่ยวผิง]] ทำให้[[เศรษฐกิจจีน]]ดีขึ้นชี้การพัฒนารวดเร็วของเศรษฐกิจจีน
1,437

การแก้ไข