ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ ไปยัง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ ไปยัง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
13,646

การแก้ไข