ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางอันซุน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* พระบิดา : Han Baek-ryun (Han Baek-ryun) (1427–1474)
** พระอัยกา : ฮันชาง (Han Chang) (1411–1451)
* พระสวามี : [[พระเจ้าเยจงแห่งโชซอน]] (1450–1469) พระราชาลำดับที่ 8
 
== ในวัฒนธรรมสมัยนิยม ==
ผู้ใช้นิรนาม