ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประสูติของพระเยซู"

เพิ่มเนื้อหา
(แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link FA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ)
(เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
คำบรรยายของพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูกากล่าวว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นบุตรของ[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|นางมารีย์]] ขณะมีตั้งครรภ์ได้หมั้นอยู่กับ[[นักบุญโยเซฟ|โยเซฟ]]จากตระกูล[[เดวิด]] เรื่องนี้คริสตชนเชื่อว่า[[พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารี]]เพราะเป็นการกำเนิดโดยอำนาจของ[[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]โดยมารดามิได้ร่วมประเวณีกับโยเซฟเลย คริสตชนจึงถือว่าโยเซฟเป็นเพียงบิดาบุญธรรม [[ทูตสวรรค์]]ได้ประกาศถึงการประสูติพระเยซูต่อคนเลี้ยงแกะ [[โหราจารย์]]สามคนก็ทราบเพราะได้เห็นดวงดาว<ref>{{อิงไบเบิล|luke|ลูกา|1|34}}, {{อิงไบเบิล|luke|ลูกา|2|4|5}}, {{อิงไบเบิล|matthew|มัทธิว|1|18|19}}</ref> พระวรสารกล่าวว่าการกำเนิดของพระเยซูเป็นไปตามคำพยากรณ์ของเหล่า[[ผู้เผยพระวจนะ]]ชาว[[อิสราเอล]]
 
การระลึกถึง การแสดง หรือการสร้างสัญลักษณ์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูถือเป็นหัวใจของการฉลองเทศกาล[[คริสต์มาส]] เพื่อแสดงความเชื่อว่าพระเยซูชาวนาซาเรธเป็น “[[พระคริสต์]]” หรือ “[[พระเมสสิยาห์]]” ตามที่ทำนายไว้[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]] ในบาง[[คริสตจักร]] เช่น [[โรมันคาทอลิก]] ถือว่าจุดยอดของการฉลองอยู่ที่[[พิธีมิสซา]]เที่ยงคืน หรือเช้าวันคริสต์มาสซึ่งจะเป็นวันที่ 25 ธันวาคมเสมอ ทาง[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]จะอดอาหารก่อนวันคริสต์มาส 40 วัน และวันอาทิตย์สี่วันก่อนคริสต์มาสคริสต์ศาสนิกชนทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและ[[แองกลิคัน]]ก็จะฉลอง[[เทศกาลเตรียมรับเสด็จ]]พระเยซู เพื่อเป็นการเตรียมตัวทางใจเพื่อความพร้อมที่จะฉลองวันประสูติ(พระราชสมภพ)ของพระเยซู
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม