ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โดนวู่น"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
Potapt ย้ายหน้า โด่นวุน ไปยัง โดนวู่น ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์พม่าตามอักษรพม่า
(Potapt ย้ายหน้า โด่นวุน ไปยัง โดนวู่น ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์พม่าตามอักษรพม่า)
134,296

การแก้ไข