ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox officeholder"

แปล
(ลอกจาก eng)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560 ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง ลบหน้าเปลี่ยนทาง
(แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
| data29 = {{{otherparty|}}}
 
| label30 = ส่วนสูง
| label30 = Height
| data30 = {{#if:{{{height|}}}|{{infobox person/height|{{{height|}}}}}}}
 
| label31 = คู่สมรส
| label31 = Spouse(s)
| data31 = {{{spouse|}}}
 
| label32 = คู่อาศัย
| label32 = Domestic partner
| data32 = {{{partner|}}}
 
| data33 = {{{relations|}}}
 
| label34label34 = Childrenลูก
| data34 = {{{children|}}}
 
| label35 = พ่อแม่
| label35 = Parents
| data35 = {{{parents|}}}
 
| label36 = มารดา
| label36 = Mother
| data36 = {{{mother|}}}
 
| label37label37 = Fatherบิดา
| data37 = {{{father|}}}
 
| label38label38 = Relativesญาติ
| data38 = {{{relatives|}}}
 
| label39 = ที่อยู่อาศัย
| label39 = Residence
| class39 = {{#if:{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}||label}}
| data39 = {{{residence|}}}
 
| label40 = การศึกษา
| label40 = Education
| data40 = {{{education|}}}
 
| data41 = {{{alma_mater|}}}
 
| label42 = อาชีพ
| label42 = Occupation
| data42 = {{{occupation|}}}
 
| label43 = วิชาชีพ
| label43 = Profession
| data43 = {{{profession|}}}
 
| label44 = เป็นที่รูจักจาก
| label44 = Known for
| data44 = {{{known_for|}}}
 
| label45 = เงินเดือน
| label45 = Salary
| data45 = {{{salary|}}}
 
| data56 = {{{data5|}}}
 
| label57 = ลายเซ็น
| label57 = Signature
| data57 = {{#if:{{{signature|}}}|[[File:{{{signature}}}|128x80px|alt={{{signature_alt|}}}|{{PAGENAME}}'s signature]]}}
 
| label58 = เว็ปไซต์
| label58 = Website
| data58 = {{{website|}}}
 
| header59 = {{#if:{{{allegiance|}}}{{{branch|}}}{{{serviceyears|}}}{{{rank|}}}{{{unit|}}}{{{commands|}}}{{{battles|}}}{{{military_blank1|}}}|Military service}}
 
| label60 = ชื่อเล่น
| label60 = Nickname(s)
| data60 = {{{nickname|}}}
 
4,262

การแก้ไข