เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

→‎พระชายาและบุตร: ปรับภาษาเล็กน้อย
!ชื่อ!!วันเกิด!!วันเสียชีวิต!! style="width:40%,"|หมายเหตุ
|-
!colspan=4|กับ: ''[[กาตาลินาแห่งอารากอน]]'' (สมรส ณ [[พระราชวังพลาเซนเชีย]] 11 มิถุนายน ค.ศ. 1509, การสมรสถูกล้มเลิกเป็นโมฆะ ณ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1533)
|-
|บุตรหญิงไม่ปรากฏนาม||colspan=2|<center>31 มกราคม ค.ศ. 1510</center>||เสียชีวิตเมื่อคลอด
|[[Henry FitzRoy, 1st Duke of Richmond and Somerset|เฮนรี ฟิตซ์รอย]]||15 มิถุนายน ค.ศ. 1519||23 กรกฏาคม ค.ศ. 1536||บุตรนอกสมรส, เฮนรีที่ 8 ยอมรับเป็นบุตรเมื่อ ค.ศ. 1525, ไม่มีบุตร
|-
! colspan="4"|กับ: ''[[แอนน์ บุลิน]]'' (สมรส ณ [[เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์]] 25 มกราคม ค.ศ. 1533, การสมรสถูกล้มเลิกเป็นโมฆะ ณ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1536, แอนน์ถูกตัดศีรษะเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1536
|-
|[[เอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ]]||7 กันยายน ค.ศ. 1533||24 มีนาคม ค.ศ. 1603|| ไม่ได้สมรส, ไม่มีบุตร
! colspan="4"|กับ: ''[[เจน ซีมอร์]]'' (สมรส ณ [[พระราชวังพลาเซนเชีย]] 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1536, เสียชีวิต ณ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1537)
|-
|[[เอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ]]||12 ตุลาคม ค.ศ. 1537||6 Julyกรกฎาคม ค.ศ. 1553|| ไม่ได้สมรส, ไม่มีบุตร
|-
! colspan="4" |กับ: ''[[แอนน์แห่งคลีฟส์]]'' (สมรส ณ [[พระราชวังพลาเซนเชีย]] 6 มกราคม ค.ศ. 1540, การสมรสถูกล้มเลิกเป็นโมฆะ ณ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540)
|-
|colspan=4|<center>ไม่มีบุตรด้วยกัน</center>
|-
! colspan="4"|กับ: ''[[แคเทอริน เฮาเวิร์ด]]'' (สมรส ณ [[พระราชวังโอตแลนส์]] 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540, การสมรสถูกล้มเลิกเป็นโมฆะ ณ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1541, แคเทอรินถูกตัดศีรษะเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542)
|-
|colspan=4|<center>ไม่มีบุตรด้วยกัน</center>
2,460

การแก้ไข