ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์''' คือพระมหากษัตริย์ที่ปกครองเวสเซกซ์จนถึงปี ค.ศ. 927 เวสเซกซ์เป็นหนึ่งในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดของเฮปตาร์คีของบริเตน ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้กับราชอาณาจักรแองโกลแซกซันทั้งเจ็ดของอังกฤษในช่วงยุคกลางตอนต้น นอกจากเวสเซกซ์แล้วก็ยังมีนอร์ธัมเบรีย เมอร์เซีย อีสต์แองเกลีย เอสเซกซ์ เคนต์ และซัสเซกซ์
 
ปี ค.ศ. 865 มองเห็นได้ถึงการมาถึงของกองทัพนอกรีตขนาดใหญ่ในอีสต์แองเกลีย ราชอาณาจักรแองโกลแซกซันถูกชาวเดน (ชาวไวกิ้ง) ปราบทีละแห่ง จนเมื่อเกือบถึงคริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 9 ราชอาณาจักรที่เป็นเอกราชสี่แห่งสุดท้ายของอังกฤษถูกลดเหลือเพียงหนึ่งแห่ง เวสเซกซ์คือราชอาณาจักรเดียวที่ยังไม่ถูกชาวไวกิงทำลาย ภายใต้พระเจ้าอัลเฟรดมหาราช เวสเซกซ์กลายเป็นใจกลางของอังกฤษที่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว พระนัดดาของพระองค์ อาเธลสตาน เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอังกฤษ
 
== พระมหากษัตริย์ของชาวแซกซันตะวันตก (เวสเซกซ์) ==
|-
|ค.ศ. 899 ถึง 924
|[[พระเจ้าเอลฟ์เวียร์ดแห่งเวสเซกซ์|เอล์ฟเวียร์ดเอลฟ์เวียร์ด]]
|พระราชโอรสคนที่สองของเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส สวรรคตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 924 หลังจากพระราชบิดาเพียง 16 วัน
|-
393,742

การแก้ไข