ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2550"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พุทธศักราช 2550''' ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2007 เป็น[[ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์]]ตาม[[ปฏิทินเกรกอเรียน]] และเป็น
* ปี[[กุน]] นพศก [[จุลศักราช]] 1369 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
* ปีจัด[[งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐]] ของ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระ]]ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
* 120 ปี ความสัมพันธ์[[การทูต]][[ประเทศไทย|ไทย]]-[[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]]
* [[ปีขั้วโลกสากล]] (International Polar Year)
ผู้ใช้นิรนาม