ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเกี้ยว"

เพิ่มขึ้น 2,155 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
แก้ไขเนื่องจากมีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระเกี้ยว เพราะการเข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยวอยู่แล้ว ทำให้ตนเองได้รับพระเกี้ยวตาม จึงไม่จำเป็นต้องมีชื่อโรงเรียน ให้มีเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยตรงเท่านั้น และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเบญจมราชาลั ซึ่งเมื่อก่อนชื่อ โรงเรียนเบญจมราชาลั 2 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ แต่ได้รับพระราชทานให้ใช้พระเกี้ยวเป็นของตนเองในปี 2522 และมีโรงเรียนในเครือ
(→‎โรงเรียน: ลำดับ)
(แก้ไขเนื่องจากมีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระเกี้ยว เพราะการเข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยวอยู่แล้ว ทำให้ตนเองได้รับพระเกี้ยวตาม จึงไม่จำเป็นต้องมีชื่อโรงเรียน ให้มีเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยตรงเท่านั้น และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเบญจมราชาลั ซึ่งเมื่อก่อนชื่อ โรงเรียนเบญจมราชาลั 2 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ แต่ได้รับพระราชทานให้ใช้พระเกี้ยวเป็นของตนเองในปี 2522 และมีโรงเรียนในเครือ)
 
=== โรงเรียน ===
* [[โรงเรียนหอวัง]] และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี]] ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] และโรงเรียนในเครือ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค) และ ([[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์]] ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา<ref>http://www.thaischool1.in.th/_files_school/10105309/data/10105309_1_20180723-085700.pdf ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ หน้า 7 ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสาขาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]</ref>)
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] และโรงเรียนในเครือ
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพัฒนาการ]] และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า]] และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า]] ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา]] ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
* [[โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] และโรงเรียนในเครือ (ยกเว้น [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย]] ที่ใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔]]
* [[โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์]] (เป็นโรงเรียนในเครือเบญจมราชาลัย เมื่อก่อนชื่อ [[โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์|โรงเรียนเบญจมราชาลัย 2]] แต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนของตนเอง เป็นการเฉพาะ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และเปลี่ยนชื่อเป็น[[โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์]] ) และโรงเรียนในเครือ ([[โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี]])
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี]]
* [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ]]
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์]]
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้]]
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ]]
* [[โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์]]
* [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี]]<ref>[http://www.bj.ac.th/main/?name=aboutus&file=readaboutus&id=33 สัญลักษณ์โรงเรียน (เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี)]</ref>
* [[โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
* [[โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี]]
* [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]]<ref>[http://www.benjamapn.ac.th/index.htm โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]</ref>
* [[โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา]] และโรงเรียนในเครือ
* [[โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี]]
* [[โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย]]<ref>[http://www.qc.ac.th/]</ref>
* [[โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย]]
* [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และโรงเรียนในเครือ<ref>[http://www.sk.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=214 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]</ref> (ยกเว้น [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี]] และ [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ]] ที่ใช้ตราตราพระปรมาภิไธยย่อ สก)
* [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]] และโรงเรียนในเครือ (โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก)<ref>[http://www.taweethapisek.com]</ref>
* [[โรงเรียนทวีธาภิเศก 2]] <ref>http://www.tp2.ac.th</ref>
* [[โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย]] (แต่ในปัจจุบันได้อัญเชิญตรานี้เป็นตราเข็มกรรมการนักเรียน)
* [[โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร]]<ref>[http://www.mwbb.ac.th เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร]</ref>
* [[โรงเรียนราชวิทยาลัย]] (หรือ[[โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]])ในปัจจุบัน
* [[โรงเรียนวัดบวรนิเวศ]]
* [[โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม]]
* [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
* [[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[โรงเรียนสาธิตปทุมวัน|โรงเรียนสาธิต ฝค.ตอ. / วศ.ปทุมวัน / มศว ปทุมวัน]] (ตราพระเกี้ยวธรรมจักร พ.ศ. 2497-2517)
858

การแก้ไข