ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|ค.ศ. 860 ถึง 865
|[[สมเด็จพระเจ้าเอเธล์เบิร์ท กษัตริย์แห่งเวสเซ็กซ์|เอเธลเบิร์ตเธลเบิร์ท]]
|พระราชโอรสของเอเธลวูล์ฟ
|-
|ค.ศ. 865 ถึง 871
|[[เอเธล์เรดแห่งเวสเซ็กซ์|เอเธล์เรด]]
|[[สมเด็จพระเจ้าเอเธล์เรด แห่งเวสเซ็กซ์|เอเธลเรด]]
|พระราชโอรสของเอเธลวูล์ฟ
|-
|ค.ศ. 871 ถึง 899
|[[พระเจ้าอัลเฟรดมหาราช|อัลเฟรดมหาราช]]
|พระราชโอรสของเอเธลวูล์ฟ กษัตริย์แองโกลแซกซันพระองค์เดียวที่ได้สมญานาม "มหาราช"
|-
5,486

การแก้ไข