ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|+
!รัชสมัย
!พระนาม
!ผู้ดำรงตำแหน่ง
!หมายเหตุ
|-
5,486

การแก้ไข