ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคาร"

เพิ่มขึ้น 7 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
-ธนาคารเอกชนร่วมระบบอัตโนมัติมีรายการโอนเงินเข้าออกและรายการเปลี่ยนแปลงบัญชีของลูกค้าทั้งหมดทุกธนาคารทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคลหรือหน่วยงานองค์กรสงเคาระห์ต่างๆทั้งหมดทุกบัญชี ในระบบของธนาคารโลก/NASA ISS spcetion/WST.company/camera100straEMO.company
เมื่อล้างระบบในองค์กรนั้นจะปรากฏรายการในภายหลังใน 48 ชั่วโมงจากหน่วยงานความมั่นคงของโลก
ผู้ใดแฮ๊กระบบล้างรายการหรือไม่ขออนุญาตองค์กรร่วม มีโทษเช่นเดียวกันข้างต้นทั้งหมด 9 ชั่วอายุ nannan
 
== ประเภทของธนาคาร ==
ผู้ใช้นิรนาม