ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การละลาย"

 
คนส่วนใหญ่มักคิดว่า สารละลายต้องเกิดจากของแข็งละลายในของเหลวเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว สารละลายสามารถเกิดจากสารได้ทุกสถานะ เช่น น้ำอัดลม เกิดจากแก๊สละลายในของเหลว แก๊ส[[ไฮโดรเจน]] สารมารถละลายในแพลลาเดียมที่เป็นของแข็งได้ หรือเหล็กกล้าปลอดสนิมที่เรียกกันว่า สเตนเลส ก็เกิดจากการผสมกันระหว่างของแข็งหลายชนิดที่เรียกว่า [[อัลลอยด์]]
 
 
 
 
==การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก==
<div style="text-align: center;"><table class="wikitable">
<tr><th>ละลาย</th><th>ไม่ละลาย</th></tr>
<tr><td>[[โลหะแอลคาไลน์]] และ [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]]</td><td>[[คาร์บอเนต]] <br />ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] และ [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]]</td></tr>
<tr><td>สารประกอบ[[ไนเตรต]]</td><td>สารประกอบ[[ซัลไฟต์]]<br />(ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] และ [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]])</td></tr>
<tr><td>[[อะซีเตต]] (CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>)</td><td>สารประกอบ[[ฟอสเฟต]]<br /> (ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] และ [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]])</td></tr>
<tr><td>[[คลอไรด์]] [[โบรไมด์]] และ [[ไอโอไดด์]] <br />(ยกเว้น [[เงิน|Ag<sup>+</sup>]], [[ตะกั่ว|Pb<sup>2+</sup>]], [[ทองแดง|Cu<sup>+</sup>]] และ [[ปรอท|Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>]])</td><td>[[ไฮดรอกไซด์]] และ [[ออกไซด์]] <br />(ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]] <br />[[แบเรียม|Ba<sup>2+</sup>]] [[สทรอนเตียม|Sr<sup>2+</sup>]] และ [[แคลเซียม|Ca<sup>2+</sup>]])</td></tr>
<tr><td>[[ซัลเฟต]] <br />(ยกเว้น [[เงิน|Ag<sup>+</sup>]], [[ตะกั่ว|Pb<sup>2+</sup>]], [[แบเรียม|Ba<sup>2+</sup>]], [[สทรอนเตียม|Sr<sup>2+</sup>]] และ [[แคลเซียม|Ca<sup>2+</sup>]])</td><td>[[ซัลไฟด์]] <br />(ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] [[โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท]]<br /> [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]])</td></tr>
</table></div>
 
 
[[หมวดหมู่:คุณสมบัติเคมี]]
[[หมวดหมู่:สารละลาย]]
 
[[en:soluble]]
[[it:Solubilità]]
[[de:Lösungsmittel]]
[[es:Solubilidad]]
[[fr:Soluble]]
[[hu:Oldhatóság]]
[[sv:Lösning]]
ผู้ใช้นิรนาม