ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การละลาย"

 
 
==การละลายของสารพันธะต่างๆ ในน้ำ==
 
<div style="text-align: center;"><table class="wikitable">
<tr><th>ชนิดของพันธะ <br></th><th>ความสามารถในการละลายน้ำ</th><th>ตัวอย่าง</th></tr>
<tr><th rowspan="1">ไอออนิก </th><td>ส่วนใหญ่ละลายได้</td><td>ดูรายละเอียด<br />ด้านล่าง</tr>
<tr><th rowspan="2">โลหะ </th><td rowspan="1">ไม่ละลาย</td><td rowspan="1">[[เหล็ก|Fe]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ทำปฏิกิริยากับน้ำ</td><td>[[โพแทสเซียม|K]]</td></tr>
<tr><th rowspan="3">โมเลกุลโควาเลนต์มีขั้ว</th><td rowspan="1">ละลายถ้ามี[[พันธะไฮโดรเจน]]</td><td rowspan="1">[[กลูโคส]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ละลายโดยปฏิกิริยา</td><td rowspan="1">[[กรดเกลือ|HCl]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ไม่ละลาย</td><td rowspan="1">[[อีเทอร์]]</td></tr>
<tr><th rowspan="2">โมเลกุลโควาเลนต์ไม่มีขั้ว </th><td rowspan="1">ส่วนใหญ่ละลาย</td><td rowspan="1">[[เบนซีน]]</td></tr>
<tr><td rowspan="1">ละลายได้เล็กน้อย</td><td rowspan="1">[[ออกซิเจน|O<sub>2</sub>]]</td></tr>
<tr><th rowspan="1">โควาเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย</th><td>ไม่ละลาย</td><td>[[เพชร]]</td></tr>
</table></div>
 
==การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก==
ผู้ใช้นิรนาม