ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำด้วยบอต)
{{ตรวจ}}
'''โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา'''เป็น[[โครงการส่วนพระองค์|โครงการ]]ที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงริเริ่มดำเนินการทดลองการแปรรูปผลิตผลการเกษตรขึ้นใน[[พระราชวัง]]ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2504|พ.ศ. ๒๕๐๔]]
 
 
พระราชดำรัส พิธีเปิด
----
 
"...วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญ เพราะโรงงานนี้เป็นโรงงานตัวอย่าง และจะดำเนินการเป็นตัวอย่างสำหรับกสิกรและผู้ที่สนใจในการผลิตนมในประเทศไทย โรงงานนี้เป็นแห่งแรกที่ทำขึ้นในเมืองไทย และก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าคนไทยได้ออกแบบและเป็นผู้สร้าง ขอให้ถือว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานตัวอย่าง ใครอยากได้ความรู้ ใครอยากที่จะทำกิจการโคนมให้สำเร็จ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ตน แก่เศรษฐกิจของบ้านเมืองก็ให้มาดูกิจการได้ทุกเมื่อ..."
ผู้ใช้นิรนาม