ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
*[[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]]
*[[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|บัณฑิตวิทยาลัย]]
*[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี]]
 
'''พื้นที่ใหม่ ตำบลสามพร้าว'''
* นาย[[สมคิด บาลไธสง]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย
* นาย[[ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค]] อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
 
== โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ==
จำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงชั้นการศึกษา และระดับการศึกษา
{| class="toccolours" width="100%"
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายการศึกษา'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายบริบาล'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายอนุบาล'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายประถมศึกษา'''
! colspan="2" style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #0066FF"}" |'''ฝ่ายมัธยมศึกษา'''
|-
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |'''ระดับการศึกษา'''
| style="background:yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |ชาย
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{"style":"background: Hotpink; "}" |หญิง
|-
| valign="top" |บริบาล
| valign="top" |7
| valign="top" |12
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |อนุบาล 1
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |18
| valign="top" style="background: #FFFACD " |17
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |อนุบาล 2
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |19
| valign="top" style="background: #FFFACD " |14
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |อนุบาล 3
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |20
| valign="top" style="background: #FFFACD " |16
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |18
| valign="top" |17
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |24
| valign="top" |11
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |15
| valign="top" |17
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |16
| valign="top" |19
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |18
| valign="top" |17
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" |ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |17
| valign="top" |18
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |34
| valign="top" style="background: #FFFACD " |38
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |68
| valign="top" style="background: #FFFACD " |72
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 5
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
|-
! valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |19 คน
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |106 คน
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |210 คน
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |210 คน
|}
 
'''โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0-4221-1040 ต่อ 1674'''
 
https://www.facebook.com/satitudru/
http://satit.udru.ac.th
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม