ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางกระทุ่ม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
||2.||บ้านไร่||||(Ban Rai)||||10 หมู่บ้าน||
|-
||3.||โคกสลุด||||(KhokKok SalutSalud)||||10 หมู่บ้าน||
|-
||4.||สนามคลี||||(Sanam Khli)||||6 หมู่บ้าน||
227

การแก้ไข