ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

== เกียรติยศ ==
* หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล (24 กันยายน พ.ศ. 2476 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 )
* นางพันธุ์สวลี กิติยากร ณ อยุธยา(31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 - ?5 พฤษภาคม พ.ศ.2512)
* คุณหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (?5 พฤษภาคม 2512 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2532)
* ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (35 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
ผู้ใช้นิรนาม