ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การทำงาน ==
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งการเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการประธานกรรมมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ ของวุฒิสภาอีกด้วย<ref>[http://www จำนวนติดต่อกัน 4 วาระ เป็นเวลา 6 ปี ทำหน้าที่ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ กกต.senate ปปช.go.th/committee/index สตง.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและอัยการ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบติดตามการบริหารใช้งบประมาณ]</ref>ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
 
ในปีพ.ศ.2553 หลังจากที่มีการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ของวุฒิสภา ทำหน้าที่ ตรวจสอบ ติดตาม ค้นหาความจริง และหาทางออกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากการสลายการชุมนุมในครั้งนั้น
 
นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ อาทิเช่น พระราชบัญญัติองค์กรอัยการฯ เป็นต้น
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
4

การแก้ไข