ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| name = วังหิน
| english = Wang Hin
| คำขวัญ = วังหินถิ่นธรรมชาติ ประวัติศาตร์เมืองเก่า<br />ศรีนครลำดวน มากล้วนหอมแดง<br />รวมแหล่งอารยธรรมบ้านดวนใหญ่ ผ้าใหมมัดหมี่วีรกรรมตากะจะ<br />ผ้าใหมมัดหมี่ คนดีวังหิน
| province = ศรีสะเกษ
| area = 237.619
ผู้ใช้นิรนาม