ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ผู้ดีเถื่อน]] (2517)
* [[โสมสลัว]] (2517)
* [[มือปืนพ่อลูกอ่อน]] (2518)
* [[แผ่นดินของเรา]] (2519)
* [[หนึ่งต่อเจ็ด]] (2520)
ผู้ใช้นิรนาม