ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคาร"

เพิ่มขึ้น 8,930 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4147:2806:1:1:9322:B443 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.24.170.35
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4147:2806:1:1:9322:B443 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.24.170.35)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
1+1+1+1+2+21+2+2+26++8+8+8+8+9+=5
****(ธนาคาร) bank คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็น ดอกเบี้ย เงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก bank สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้นระบบธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบบธนาคารโลกสากลเอกชน
1.ธนาคารรัฐสิสาหกิจประกอบด้วยด้วยธนาคารหลักคือ
1.1.ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล(Govament)
1.2.ธนาคารกรุงไทย รัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล (Govament)
 
ดังกล่าวข้างต้นว่าด้วย ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารยักย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของประชาชนหรือราษฎรโดยทางใดทางหนึ่งหรือโดยทางอ้อมผ่านระบบเครือข่ายลูกทีมจำนนวนมากไม่ว่ากรณีใดๆ
ตรวจสอบแล้วนั้นมีรายการเดินในบัญชีถูกต้องและแจ้งใบสลิปบิลต่างๆถูกต้องชัดเจนโดยมีหลักฐานเพียงนั้นแต่เกิดความผิดพลาดโดยไม่เร่งประสานสำนักงานใหญ่จึงสืบสวนสอบสวนแล้วว่านั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ
หรือบุคคลเจ้าของระบบบัญชีมิได้เปลี่ยนแปลง(ไม่สามารถล้างลิสรายการใดๆทุกกรณี)
แต่หากมีบุคคลจงใจแกล้งทำให้ผิดพลาดหรือบิดเบือนความเป็นจริง
ทั้งหมดมีโทษตามกฎหมายรัฐบาลรัฐประหารตามประมวลกฎหมายรัฐบาลรัฐประหาร โดยเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าจับกุมและสอบสวนขยายผลสืบสวนจับกุมทั้งหมด ตามมาตรา 44 ผู้นั้นพึ่งกระทำแล้วนั้นมีโทษจำคุก 4 แสนปี ทั้งวงตระกูล บันทึกตราบแผ่นดินชั่วนิจนิรันดร์กาลปาราวาสาน
 
2.ธนาคารเอกชน(สากลธนาคารโลก)
-ประกอบไปด้วยทุกธนาคารที่ไม่ขึ้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ(Govament)
#ว่าด้วยผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารยักย้ายถ่ายเทเพิกถอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของลูกค้า ธนาคารนั้นต้องล้มละลายและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหมดเครือข่ายหุ้นสินทรัพยร์และเจ้าของธนาคารต้องโทษประหารชีวิตในระบอบสากลโดยประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นเอกฉันท์
 
-ธนาคารเอกชนร่วมระบบอัตโนมัติมีรายการโอนเงินเข้าออกและรายการเปลี่ยนแปลงบัญชีของลูกค้าทั้งหมดทุกธนาคารทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคลหรือหน่วยงานองค์กรสงเคาระห์ต่างๆทั้งหมดทุกบัญชี ในระบบของธนาคารโลก/NASA ISS spcetion/WST.company/camera100straEMO.company
เมื่อล้างระบบในองค์กรนั้นจะปรากฏรายการในภายหลังใน 48 ชั่วโมงจากหน่วยงานความมั่นคงของโลก
ผู้ใดแฮ๊กระบบล้างรายการหรือไม่ขออนุญาตองค์กรร่วม มีโทษเช่นเดียวกันข้างต้นทั้งหมด 9 ชั่วอายุ
 
== ประเภทของธนาคาร ==
# [[ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ|ธนาคารกสิกรไทย]]
#
 
== หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท ==
# ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของ[[กระทรวงการคลัง]] เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]หรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
## มีอำนาจออก[[ธนบัตร]]และพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
## รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และ[[รัฐวิสาหกิจ]]
## รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
## ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
## เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อ[[ธนาคารโลก]]
## รักษา[[เสถียรภาพทางการเงิน]]ของรัฐบาล
## ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์
 
== ประวัติธนาคารของไทย ==
 
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]] ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลับ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือ [[ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)]]ในปัจจุบัน
 
[[หมวดหมู่:ธนาคาร| ]]