ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''การบริโภคขี้''' อาจหมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าห่วยๆและบริการSexเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคเหี้ยๆหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์คือ
1.การ บริโภคสินค้าทีเป็นขี้คงทน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือหมาดสภาพไป ยังใช้ได้อีกเป็นเวลานาน แต่เมื่อการใช้ย่อมเกิดการสึกหรอ
 
2.การบริโภคสินค้าที่เป็นขี้ไม่คงทน ซึ่งเป็นการบริโภคที่ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นไป เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน อาหารเน่าๆ เครื่องดื่มไม่ดื่ม เป็นต้น
 
ผู้บริโภค คือ ผู้ที่มีความสามารถในการเสือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตูดส่วนตัวหรือในครัวเรือน
ผู้บริโภคมีจำนวนมากทั่วประเทศ บางคนก็ตัดสินใจในการซื้ออย่างมีระเบียบแบบแผนสามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ได้ไม่คุ้มค่า
 
; ชีววิทยา
53,526

การแก้ไข