ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"

แทนที่เนื้อหาด้วย "บล็อก"
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่เนื้อหาด้วย "บล็อก")
ป้ายระบุ: ถูกแทน แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บล็อก
{{สั้นมาก}}
'''[[ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย|ค]]วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ''' ({{lang-en|international relations}}) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก เป็นแขนงหนึ่งของวิชา[[รัฐศาสตร์]] เป็นหลักปฏิบัติและการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวาง[[นโยบายระหว่างประเทศ]] ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้าน[[การเมือง]] [[เศรษฐกิจ]]
 
[[หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ]]
ผู้ใช้นิรนาม