ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นริสา พรหมสุภา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|align="center"| มิติใหม่ หัวใจเดิม ||align="center"| (รับเชิญ) ||align="center"|
|-
|rowspan="5" align="center"| 2544 ||align="center"| เศรษฐีตีนเปล่า ||align="center"| ไฉไล (รับเชิญ) ||align="center"|
|-
|align="center"| โนห์รา ||align="center"| ||align="center"|
2,086

การแก้ไข