ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำวิเศษณ์"

 
7. ''ประพันธวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่นคำว่า ที่ ซึ่ง อัน
 
วรรณภา
8. ''ประมาณวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์บอกจำนวน หรือปริมาณ เช่น หนึ่ง สอง สาม มาก น้อย บ่อย หลาย บรรดา ต่าง บ้าง เป็นต้น เช่น เขามีเงินห้าบาท หรือ เขามาหาฉันบ่อย ๆ
 
ผู้ใช้นิรนาม