ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์"

|เพื่อนเท่านั้น
|-
|ให้ฉันดูแลเธอ
|-
|แทนใจ
|นใจท
|-
|กระทันหัน
|ะทันหันร
|-
|คืนนี้
|นนี้ื
|-
|คำามคำถามที่ต้องตอบำตอบ
|-
|เปราะบาง
|ราะบางป
|-
|ผิดที่ไว้ใจ
|ดที่ไว้ใจิ
|-
|คุณและคุณเท่านั้นุเท่านั้น
|-
|บอกตรงๆรักจังเลย
|-
|ขอมือเธอหน่อยอหน่อย
|-
|align="left"|ประโยคบอกเลิก
ผู้ใช้นิรนาม