ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[พลตำรวจตรี]] ไกรบุญ ทรวดทรง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/299/1.PDF</ref>
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = อินทิราพันเอก โภคปุณยารักษ์(พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการรองประธานกรรมการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = อมราภรณ์อินทิรา สันติวงศ์โภคปุณยารักษ์
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = [[พันตำรวจโท]] ปิยวิชญ์อมราภรณ์ สันติวงศ์สวัสดิ์
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = สมศักดิ์[[พันตำรวจโท]] ปิยวิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์สวัสดิ์
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า6_ชื่อ = พรรณทิพย์สมศักดิ์ โรจน์พิพัฒน์กุลวงศ์วัฒนศานต์
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า7_ชื่อ = ชลิดา ดินอุดม
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า8_ชื่อ = ไววุฒิ ดินอุดม
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า9_ชื่อ = วาสนา เตชะกิตติขจร
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
34,024

การแก้ไข