ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิชญ์นาฏ สาขากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ระณี
|-
| rowspan="32" | 2547
|''[[ก็ว่าจะไม่รัก]]''
|อำนิษฐ์
|''[[ขอพลิกฟ้าตามล่าเธอ]]''
|รินทราย
|-
|''[[มัจจุรีพักร้อน]]''
| -
|-
| rowspan="5" |2548
ผู้ใช้นิรนาม