ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูตพิศวาส"

{| class="wikitable" 100%
|-
! ปี || พ.ศ. 2507 || colspan = "2" align = "center"| พ.ศ. 2523 || พ.ศ. 2525 || colspan = "2" align = "center"| พ.ศ. 2538 || พ.ศ. 2547 || พ.ศ. 2562
|-
| '''รูปแบบ''' || ภาพยนตร์ 16 มม. || ละครช่อง 9 || ภาพยนตร์ 35 มม. || ละครช่อง 5 || ละครช่อง 7 || ภาพยนตร์ 35 มม. || ละครช่อง 7 || ละครช่องวัน
|-
| '''ผู้สร้าง''' || สนั่น จรัสศิลป์ || อรวรรณ โปร่งมณี || จิรบันเทิงฟิล์ม || [[รัชฟิล์มทีวี]] || [[ดาราวิดีโอ]] || กรีนพิคเจอร์ || [[ดาราวิดีโอ]] || [[นัฐฐพนธ์ ลียะวณิช|มอนทาจ เอ็นเตอร์เทนเมนท์]]
|-
| '''บทการแสดง''' || - || - || - || - || ลุลินารถ || ปกรณ์ || กลุ่มช่างปั้นเรื่อง || -
|-
| '''ผู้กำกับ''' || ประทีป โกมลภิส || - || แสนยากร || - || [[จรูญ ธรรมศิลป์]] || จิรเดช หาญศิริการ || วีระชัย รุ่งเรือง || ฉัตรชัย สุรสิทธิ์
|-
| มารุต กสิกรรม || [[ไชยา สุริยัน]] || [[อัศวิน รัตนประชา]] || [[จตุพล ภูอภิรมย์]] || [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]] || [[ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง]] || ศิริพจน์ เจนวัฒน์ || [[เขตต์ ฐานทัพ]] || [[ธนภัทร กาวิละ]]
|-
| แม่หญิงดาว || [[เพชรา เชาวราษฎร์]] || [[ศรีอาภา เรือนนาค|ศรีอาภา บางนารถ]] || [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์]] || พิมลา สมุทรถลิน || [[กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา]] || [[กวินนา สุวรรณประทีป]] || [[วรนุช วงษ์สวรรค์]] || [[อัญชสา มงคลสมัย]]
|-
| แสร์ || || || || || [[ราตรี วิทวัส]] || || ||[[สาวิกา ไชยเดช]]
|-
| บุหงา ||[[น้ำทิพย์ เสียมทอง]] ||
| บุหงา || [[ปรียา รุ่งเรือง]] || [[วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ]] || [[วิยะดา อุมารินทร์]] || [[อาภาพร กรทิพย์]] || โยโกะ ทาคาโน่ || [[นิออน อิศรา]] || [[น้ำทิพย์ เสียมทอง]] ||
|-
| แผ้ว ||[[พูนสวัสดิ์ ธีมากร]]|| || || || [[อนันต์ บุนนาค]] ||[[กล้วย เชิญยิ้ม]]||[[รวิช ไรวินท์]] ||
|-
| พิณ || อภิญญา วีระขจร || || นภาพร นันทเลขา || || [[อัจฉรา ทองเทพ]] || วีนัส มีวรรณ ||[[อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์|สุภัสสร มามีเกตุ]] ||
|-
| วัยวุฒิ || ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร || || || ||[[เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์]]|| เกรียง ไกรมาก || วุฒิชัย ไหมกัน ||
|-
| มณี ||[[มาลี เวชประเสริฐ]]|| ||[[ชูศรี มีสมมนต์]]|| || [[ปิยะมาศ โมนยะกุล]] || ตรีนุช ทิมเจริญ ||[[ดวงดาว จารุจินดา]] || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]]
|-
| ลุงอิน ||[[ชุมพร สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยมเทพพิทักษ์]] || ||[[ล้อต๊อกดอม เหตระกูล]]
| || [[ชุมพร เทพพิทักษ์]] || ปฐมชัย ชมศรีเมฆ ||[[ชุมพร เทพพิทักษ์]] || [[ดอม เหตระกูล]]
|-
| ส้มลิ้ม || || || มนัส บุญยเกียรติ || || [[เปียทิพย์ คุ้มวงศ์]] || ช้องมาศ พลับพลา ||[[วิยะดา อุมารินทร์]] ||
|-
| เถ้าแก่โอ || || ||[[หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร]]|| || [[เด่น ดอกประดู่]] || ประยูร ศรีแสงทิม ||[[เด่น ดอกประดู่]] ||
|-
| ยายตาบ || หม่อมชั้น พวงวัน || || || || วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์ || สุชาดา อีแอม ||[[เมตตา รุ่งรัตน์]] ||
|-
| แสง || || || || || || || [[อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์]] ||
|-
|ประภาส || || || || || จักรัฐ อยู่สถาพร || || || [[พลภัคค์ วัชรพงศ์หิรัญ]]
|-
|มนัส || || || || || ยอดวงศ์ ยมาภัย || || || [[ธนโชติ กุสุมรสนานันท์]]
|-
| พ่อเลี้ยงของพิณ || || || || || ดอน จมูกบาน || || ||
|-
| ทิดสุข || || || || || [[พูนสวัสดิ์ ธีมากร]] || || ||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม