ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อลิชา หิรัญพฤกษ์"

!align="center" width="230px"| เรื่อง
!align="center" width="180px"| รับบท
|-
| rowspan = "1"|2538
| '' [[คือสายใยและผูกพัน]] ''
|
|-
| rowspan = "1"|2539
|''[[สันติบาล]] ''
|
|-
| rowspan = "4"|2542
|'' [[เวลาในขวดแก้ว]]''
| จ๋อม
|- [[ผมมากับพระ]] ''
| ธิชา
| rowspan = "1"|2544
|''[[คินตามณี ที่นี่มีรัก]] ''
| บุษบา
|-
| rowspan = "1"|2545
ผู้ใช้นิรนาม