ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 80:
 
== บทบาทในราชสำนัก ==
ในเวลาต่อมา เมื่อเข้าสู่ปลายปี ค.ศ.1722 [[จักรพรรดิคังซี]]เสด็จสวรรคต [[จักรพรรดิยงเจิ้ง|หยงฉินหวัง อิ้นเจวิน]]จึงได้ขึ้นเสวยราชย์ต่อจากพระราชบิดา ขึ้นเป็น[[จักรพรรดิยงเจิ้ง|จักรพรรดิชิงซื่อจง]] และในปีต่อมาไม่นาน คือ ค.ศ.1723 พระชายาเก๋อเก๋อจึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น '''ซีเฟย'''(熹妃) และในอีกเจ็ดปีต่อมา ค.ศ.1730 พระนางได้ถูกยกขึ้นเป็น'''ซีกุ้ยเฟย'''(熹貴妃) ห้าปีต่อมา[[จักรพรรดิยงเจิ้ง]] เสด็จสวรรคต [[จักรพรรดิเฉียนหลง|หงลี่]]หรือในบรรดาศักดิ์ขณะนั้นคือ เป่าฉินหวัง ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น[[จักรพรรดิเฉียนหลง|จักรพรรดิชิงเกาจง]] พระมเหสีเอกซีจึงได้โอกาสในฐานะที่เป็นพระราชมารดา ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดินีพระพันปีหลวงตามกฎมณเฑียรบาลที่ว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดินีพันปีหลวงได้ จะต้องถูกยกย่องให้เป็นจักรพรรดินีเสียก่อน พระนางจึงได้ขึ้นแท่นหวงโฮ่ว(皇后) พระนามว่าเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน (เสี้ยวเชิ่งเซี่ยนหวงโฮ่ว) และดำรงอยู่ในฐานะ'''จักรพรรดินีฉงชิ่ง พระพันปีหลวง''' พระอิสริยยศ หวงไท่โฮ่ว (皇太后)
 
== พระอุปนิสัยและพระจริยาวัตร ==
ผู้ใช้นิรนาม