ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วลาดีมีร์ ฟิลาตอฟ"

หน้าใหม่: {{Infobox scientist | name = วลาดีมีร์ เปโตรวิช ฟิลาตอฟ | image = В.П. Філатов.jpg | image_size = 200px | captio...
(หน้าใหม่: {{Infobox scientist | name = วลาดีมีร์ เปโตรวิช ฟิลาตอฟ | image = В.П. Філатов.jpg | image_size = 200px | captio...)
(ไม่แตกต่าง)