ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาฟรีเชียตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
[[Image:Sprachsituationnordniederlande.png|thumb|260px|แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีผู้พูดภาษาฟรีเซียตะวันตกในเนเธอร์แลนด์]]
'''ภาษาฟรีเซียตะวันตก''' ({{lang-fy|Westerlauwersk Frysk}}) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''ภาษาฟรีเซีย''' ({{lang|fy|Frysk}}) เป็นภาษาหนึ่งใน[[กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก]]ซึ่งและเป็นภาษาที่มีผู้พูดส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดใน[[จังหวัดกลุ่มภาษาฟรีสลันด์]]ซึ่งอยู่ภาคเหนือของ[[เนเธอร์แลนด์เซีย]] โดยผู้พูดใช้ภาษานี้ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษเป็น[[ชาวฟรีเซีย]] ภาษานี้เป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดและอาศัยอยู่ใน[[กลุ่มภาษาจังหวัดฟรีเซียสลันด์]] ทางภาคเหนือของ[[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]
 
==อ้างอิง==
163,434

การแก้ไข