ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

ย้ายรูป
(เพิ่มรูปภาพพระประธานในพระอุโอสถ)
(ย้ายรูป)
[[ไฟล์:วัดราชสิทธาราม Wat Ratchasittharam (11).jpg|thumb|394x394px|รูปพระประธานในพระอุโบสถของวัดราชสิทธาราม]]{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
| common_name = วัดพลับ
วัดราชสิทธารามมีเนื้อที่ 75 ไร่ ด้านตะวันออกยาว 7 เส้น ติดกับคลองวัด ด้านตะวันตกยาว 6 เส้นเศษ ด้านเหนือยาว 7 เส้น ด้านใต้ยาว 7 เส้น<ref name="ประวัติ1">''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 1</ref>
<br />
[[ไฟล์:วัดราชสิทธาราม Wat Ratchasittharam (11).jpg|thumb|394x394px|รูปพระประธานในพระอุโบสถของวัดราชสิทธาราม]]
 
== ประวัติ ==
'''วัดพลับ''' เป็นวัดอรัญญวาสี (วัดป่า) เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาเมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ทรงโปรดให้สร้างพระอารามหลวงใหม่ติดกับวัดพลับ แล้วโปรดให้รวมเป็นวัดเดียวกัน<ref>{{cite web|title=ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร|url=http://www.somdechsuk.org/node/109|publisher=วัดราชสิทธาราม|date= 30 มกราคม 2554|accessdate = 10 เมษายน 2559}}</ref> เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)|พระญาณสังวรเถร (สุก)]] พระราชาคณะฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]]ที่ทรงเคารพเลื่อมใส<ref>''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 2</ref> และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์มาศึกษากรรมฐานกับพระญาณสังวรเถร ทำให้วัดราชสิทธารามเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาแต่ครั้งนั้น<ref>''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 3</ref> แม้ต่อมาพระญาณสังวรเถรจะได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช ย้ายไปประทับ ณ [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] ศิษย์ของพระองค์ยังคงสืบทอดกรรมฐานต่อมา
2

การแก้ไข